Visa tokutei gino kỹ năng đặc định

Visa tokutei gino kỹ năng đặc định

Từ 1 tháng 4 năm 2020, thực tập sinh được phép tham gia các kỳ thi kỹ năng đặc định tokutei tổ chức tại nhật. Như vậy những thực tập sinh muốn chuyển ngành nghề hoặc những thực tập sinh không thuộc 14 lĩnh vực đặc định có thể tham gia kỳ thi được tổ chức tại nhật.

Xem thêm chi tiết về Visa tokutei gino kỹ năng đặc định

visa tokutei gino kỹ năng đặc định